top of page

Verbeelden

BEMOEITHEATER

Bemoeitheater- een creatieve, impactvolle interventie!

Uitkomst: meer betrokkenheid van de medewerkers, het complete (organisatie)verhaal in kaart, leren wordt weer leuk, het publiek kijkt verder kijken dan de neus lang is, mensen bemoeien zich er lekker tegenaan en gaan in gesprek!


Hoe werkt het?
In veel organisaties worden zaken te fragmentarisch aangepakt. Team A gaat op een training. Een werkgroep schrijft een visiedocument. Een nieuwe interim komt en gooit het roer om. Iedereen weet een beetje en niemand kent het hele verhaal.

Tijdens mijn intakes vis ik van alles op: visiedocumenten, nieuwe productomschrijvingen, beleidstukken, protocollen, best practices. Ik ben een soort bedrijfsspion die de archieven en het collectieve geheugen doorspit. Ik schrijf vervolgens een bemoeitheatervoorstelling waarin ik alle losse eindjes aan elkaar knoop. In theatrale scenes passeren:

de inhoud ( Waar hebben we het over?)

de beleving ( hoe ervaren de medewerkers de verandering?)

het gedrag ( Hoe passen we dit toe)

het waartoe ( Wat is het gewenste scenario) de revue.

 

Zo spiegelen we voor de organisatie het hele verhaal voor.

>>> Recensie

Dit zijn titels van enkele voorstellingen

 • Het nieuwe werken- GGD Drenthe

 • Duurzaam inzetbaarheid- Martiniziekenhuis Groningen

 • De klantmanager nieuwe stijl- Dienst SOZAWE Groningen

 • Wie zit er aan het stuur? Leidingeven nieuwe stijl- DUO Groningen

 • Klantgericht werken- Woningcorporatie Mercatus

 • Regie op eigen leven- De Zijlen

 • Open aanspreekcultuur- Radiologie UMCG

 • Kijkje over de schutting- ICT UMCG

 • Hostmanship vraagt onderhoud- Rederij Doeksen

 • Met de beste bedoelingen- Medewerkers Groen en Grijs van de Gemeente Dinkelland

 • Feedback en samenwerking- radiologie MCL

 • Communiceren met ouders- leerkrachten basisscholen Groningen

 • Werken in gastvrijheid- Facilitaire dienst & afwaskeuken UMCG

 • Servicegericht werken- medewerkers voedingsdienst Refajaziekenhuis

 • Signalering Kindermishandeling en huiselijk geweld- medewerkers Eerste Hulp en kinderafdeling

 • De Omgevingswet- Provincie Fryslân

bottom of page