Bemoeitheater

Bemoeitheater- een creatieve, impactvolle interventie!

Uitkomst: meer betrokkenheid van de medewerkers, het complete (organisatie)verhaal in kaart, leren wordt weer leuk, het publiek kijkt verder kijken dan de neus lang is, mensen bemoeien zich er lekker tegenaan en gaan in gesprek!


Hoe werkt het?

In veel organisaties worden zaken te fragmentarisch aangepakt. Team A gaat op een training. Een werkgroep schrijft een visiedocument. Een nieuwe interim komt en gooit het roer om. Iedereen weet een beetje en niemand kent het hele verhaal.

Tijdens mijn intakes vis ik van alles op: visiedocumenten, nieuwe productomschrijvingen, beleidstukken, protocollen, best practices. Ik ben een soort bedrijfsspion die de archieven en het collectieve geheugen doorspit. Ik schrijf vervolgens een bemoeitheatervoorstelling waarin ik alle losse eindjes aan elkaar knoop. In theatrale scenes passeren de inhoud ( Waar hebben we het over?) de beleving ( hoe ervaren de medewerkers de verandering?) het gedrag ( Hoe passen we dit toe) en het waartoe ( Wat is het gewenste scenario) de revue. Zo spiegelen we voor de organisatie het hele verhaal voor.

Zie hier een recensie uit juli 2015!

Voorstellingen, enkele titels:

Het nieuwe werken- GGD Drenthe
Duurzaam inzetbaarheid- Martiniziekenhuis Groningen
De klantmanager nieuwe stijl- Dienst SOZAWE Groningen
Wie zit er aan het stuur? Leidingeven nieuwe stijl- DUO Groningen
Klantgericht werken- Woningcorporatie Mercatus
Regie op eigen leven- De Zijlen
Open aanspreekcultuur- Radiologie UMCG
Kijkje over de schutting- ICT UMCG
Hostmanship vraagt onderhoud- Rederij Doeksen
Met de beste bedoelingen- Medewerkers Groen en Grijs van de Gemeente Dinkelland
Feedback en samenwerking- radiologie MCL
Communiceren met ouders- leerkrachten basisscholen Groningen
Werken in gastvrijheid- Facilitaire dienst & afwaskeuken UMCG
Servicegericht werken- medewerkers voedingsdienst Refajaziekenhuis
Signalering Kindermishandeling en huiselijk geweld- medewerkers Eerste Hulp en kinderafdeling
De verlosshow- over samenwerking tussen 1e en 2e lijns verloskundigen

Voorbeeldvragen van klanten:

Een gemiddelde verzorgende ziet in zijn/haar loopbaan zo’n 15 veranderprojecten voorbij komen. Prezo, regie op eigen leven, van aanbod gericht naar vraaggestuurd, regie op eigen leven, pro-actief werken, meten= weten….en ga zo maar door. Veel van deze thema’s worden met verve geïntroduceerd en sterven vaak een vroege dood. Logisch dat sommige mensen afhaken. Zij willen zich primair richten op hun belangrijkste taak: de zorg voor de cliënt. Wil je deze mensen weer op het puntje van de stoel krijgen , moet je zoeken naar een prikkelende, pakkende en creatieve aanpak; Bemoeitheater is dan een prachtige vorm.

Dit vraagt om een creatieve impactvolle interventie. Het liefst een belevenis waar men nog lang over praat. Dat doet theater. Het doet een appèl op je hoofd, hart en onderbuikgevoel. Scènes zijn zo prikkelend, herkenbaar, pijnlijk, hilarisch, en spiegelend dat het lang blijft hangen in het collectieve geheugen van het publiek. ‘We hebben het nog steeds over die scene waarbij plannen over de schutting werden gegooid”, vertelt een medewerker ICT een jaar later.

“Zo doen we dit hier al jaren” is een vaak gehoorde uitspraak. Maar vaak passen oude patronen niet meer in de huidige tijd. Dus bedenkt een organisatie dat het anders moet: Van aanbodgericht naar vraag-gestuurd. Dat klinkt misschien simpel, maar voor een voedingsassistente in een ziekenhuis die twintig jaar lang met liefde het broodje en bekertje melk uitserveert en nu ineens met een service kar langs de bedden moet gaan om te vragen ‘wat had u gewenst?’ is dit een wereld van verschil. In Bemoeitheater laten we het effect van oude en nieuwe scenario’s zien. We geven een kijkje in de binnenwereld van de hoofdpersonen. Ik speel als gespreksleider de advocaat van de duivel. Ik ben buitenstaander, Ik kan kritisch doorvragen: Waarom doen jullie het zo? Wie heeft dit bedacht? Werkt het nog? Kan het ook anders? Zo’n voorstelling opent ogen en nodigt uit verder te kijken dan je neus lang is

TOP